stavebné práce

Stavebné práce ponúkame 

Aktuálne projeky ...

Chodníky pre Skatepark_Sládkovičovo

Marec/Apríl 2023
Základná škola s MŠ Karola Kuffnera – Skatepark

Betónové garáže

Marec 2023
Sídlisko Jána Dalloša_Sládkovičovo

Vnútroblok - sídlisko Jána Dalloša

2023
Jána Dalloša_Sládkovičovo

Dokončené projekty

Dobudovanie verejnej kanalizácie – Nový Dvor

Zateplenie MŠ Janka Kráľa

Dojazdový bazen pre tobogán TKVL

Výstavba strojovne s chlórovňou pre tobogán TKVL

Dobudovanie verejnej kanalizácie

Rekonštrukcia fasády Evanielický kostol

Rýchle občerstvenie PANDA

Výstavba kongresového centra TKVL

Rekonštrukcie bazénov TKVL

Výstavba bytových domov 24bj

Výstavba VŠ na Richterovej ulici

Stavebné práce na BEKAERT Slovakia

Výstavba bytových domov 2x12bj

Výstavba hotela – Hotel Tevel

Rekonštrukcia fasády Katolícky kostol

Rekonštrukcia – Zdravotného strediska

a mnoho ďalších ……

SLÁDKOVIČOVO – čast Nový Dvor

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

SLÁDKOVIČOVO

0 +
Dokončených projektov