DOPRAVA / PRENÁJOM

Náš vozový park

Naše ceny sú uvedené bez dph. 

PRÁCE VO VÝŠKACH
PREPRAVA MATERIÁLOV
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ STROJE
PREPRAVA BETÓNOVEJ ZMESI
TRAKTOR
VIACÚČELOVÉ VOZIDLÁ