BETONÁREŇ

Betonáreň ponúka základné aj špeciálne druhy betónu

Betón je materiál, ktorý patrí medzi tie najvýznamnejšie stavebné materiály. Betonáreň vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr. Okrem základného sortimentu pre uplatnenie v menej náročných podmienkach sa betonáreň zaoberá aj výrobou vysokopevnostných zmesí určených na špeciálne využitie.

Cena dopravy zahrňuje nakládku na betonárni, dopravu na miesto určenia, vykládku do 15 minút a jazdu späť.

Pri vykládke nad 15 minút je účtovaný poplatok 6 € bez DPH za každých 15 minút.

Odberateľ zodpovedá za bezpečný vjazd na miesto vykládky , za prípadné očistenie komunikácie znečistenej výjazdom zo stavby a zadodržiavanie technických, dodacích a všeobecných predajných podmienok uvedených v prílohe tohoto cenníku a na každom dodacom liste.

Doprava

Snímka obrazovky 2023-01-11 o 9.38.25
Snímka obrazovky 2023-01-11 o 9.26.14
Snímka obrazovky 2023-01-11 o 9.38.36

OBJEDNÁVKY